Chương trình: “Đại sứ vỏ hộp sữa”

Trang chủ » Chương trình: “Đại sứ vỏ hộp sữa”

Quỹ dành cho chương trình thu gom vỏ hộp sữa đã qua sử dụng để đổi lấy quà tặng. Chương trình giúp nâng cao ý thức tái chế chất thải từ …